Nieuwe kledinglijn voor Medical Transport Nijmegen

 

 MTN pak nw stijl 1    MTN pak nw stijl 2 

 

Mede naar aanleiding van de op handen zijnde wijziging qua kledingstijl voor ambulancepersoneel heeft Medical Transport zich de

afgelopen maanden bezig gehouden met het opzetten van een eigen onderscheidende kledinglijn.

 

Medical Transport wilde, naast een onderscheidend wagenpark ten opzichte van de reguliere ambulancevoertuigen, haar kledingstijl

aanpassen naar de nieuwe huisstijl. In samenwerking met de firma Groenendijk heeft Medical Transport, na uitvoerig beraad, gekozen

voor een op maat gesneden uniform, welke voldoet aan alle gestelde eisen.

 

De nieuwe kledinglijn sluit ook aan bij het uiterlijk van de voertuigen en door het onderscheidende karakter van de kleding is er nu een

duidelijke scheiding tussen de reguliere ambulancezorg en het orgaan- en transplantatievervoer.