Ambu kleding geschonken aan Kenia.

 

Overdracht kleding

 

Naar aanleiding van de nieuw aangeschafte kledinglijn heeft Medical Transport gekeken naar de mogelijkheid om de huidige

ambulancekleding aan een goed doel te schenken. Hierbij is gezocht naar een doel wat aansluit bij het werkveld en het gedachte-

goed van Medical Transport. Dit doel is gevonden in de Stichting Nairobi Hospice Holland.

Op 18 januari 2018 vond de overdracht plaats van de ambulancekleding tussen Medical Transport en Nairobi Hospice Holland,

vertegenwoordigd door Berend de Boer.

 

 Kenia    Kleding aan Kenia